Gå til innhold

Oppland: Voksnes læring – Karrieresentra – Kompetansemoter

16. desember 2009

Innlegg KUF-budsjettdebatten – 091209
3 minutter, Aksel Hagen, SV:

PRESIDENT!

En av mange gode merknader i budsjettinnstillinga er å lese på side 65 og 66 i budsjettinnstillinga (Innst. 12S (2009 – 2010))og det er en samlet komité som står bak.:

”Studiesenteret.no
Komiteen viser til at Studiesenteret.no er et landsekkende nettverk av studiesentre som i hovedsak tilrettelegger og tilbyr infrastruktur til høyere utdanning i distriktene. Komiteen mener at det er viktig med desentraliserte universitets- og høyskoletilbud.
Komiteen viser til undersøkelsen NIFU STEP og Fafo har gjort av etter- og videreutdanningstilbudene (“Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill”, NIFU STEP rapport 6/2009) og Asplan Viaks analyse av markedet for desentralisert utdanning (“Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning,” Asplan Viak 2009), jf. St.meld. nr. 44 (2008–2009), og merker seg behovet for å se slike tilbud, også desentraliserte, i sammenheng.
Komiteen mener at desentraliserte utdanningstilbud bør være forankret i formelle utdanningstilbud, blant annet for å sikre god kvalitet og forutsigbarhet, og legger til grunn at framtidig ansvar for dette vil være forankret og organisert på en slik måte. Komiteen ønsker derfor at departementet går i dialog med høyskolene for å understreke dette ansvaret. Komiteen oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å ta dette ansvaret i samråd og samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner lokalt.
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, anerkjenner rollen Studiesenteret.no har spilt i å supplere de desentraliserte utdanningstilbudene og ønsker derfor å øremerke 1 mill. kroner i tilskudd til drift av Studiesenteret.no.”

Den merknaden handler primært om etter- og videreutdanning i distriktene, og den inneholder to likeverdige oppfordringer til høgskoler og kommuner/fylkeskommuner for å ta et klarere og sterkere felles grep for å legge til rette for ei videreutvikling av slik utdanningsaktivitet.

Mange, bl.a. Studiesenteret.no, gjør i dag et solid arbeid for å tilrettelegge for folk ute i distrikta til å ta ut høgere utdanning. Det er nå behov for ei opprydding og ansvarliggjøring for å komme videre. Da er det ikke minst viktig å få kartlagt hva som skjer av godt og viktig arbeid rundt omkring i landet vårt.

Ett eksempel på interessant utviklingsarbeid som en i den forbindelse bør kikke nærmere på bærer navnet Prosjekt Kompetansemotor, og er utviklet i Oppland med Oppland fylkeskommune i førersetet.

Til grunn for etableringa av dette prosjektet lå ei tenkning om at den voksnes kompetanse er en avgjørende ressurs for utviklinga av lokalsamfunn og storsamfunn. Arbeidet ble derfor satt inn i en samfunnspolitisk sammenheng der hovedbegrunnelsen var å satse på:
– utdanningsmessig likestilling (kjønn, alder, geografi)
– kvalifisering for arbeidslivet
– kvalifisering for aktiv samfunnsdeltakelse
– kvalifisering for innovasjon og nyskaping

Arbeidet ble forankret doktorgradsavhandlinga til professor Gunnar Grepperud som identifiserte tre særlig viktige vilkår for å heve kompetansen i regionene:
– ”Motorfunksjonen”, det å se på kompetanse som virkemiddel for samfunnsutvikling
– ”Meglerfunksjonen”, det å sikre at regionene får tilgang til de opplæringstilbud de etterspør
– ”Møteplassfunksjonen”, det å sikre at lokale studenter får nødvendig hjelp til å studere

Visjonen for prosjektet var å gjøre opplæring og utdanning mer tilgjengelig for voksne ved å etablere en dør inn til voksnes læring i hver region sammen med andre ansvarlige aktører.

Prosjektet har videre lagt vekt på at tilgangen på kompetanse skal være like god i alle 6 regioner i fylket, og at det skal skapes et felles tjenestetilbud for alle innbyggere i Oppland fra basiskompetanse (grunnskole og videregående opplæring) til høgskoleutdanning. Et viktig mål var å sikre forutsigbare desentraliserte høgskoletilbud som kunne kombineres med arbeid. Videre har det vært viktig å stimulere til best mulig samarbeid/samordning i arbeidet mellom alle de partene som har ansvar for voksnes læring.

Nå er vi i gang, der inne i Innlandet. To ”møteplasser”/karrieresentre er etablert i partnerskap med kommunene og NAV på Hadeland og Nord-Gudbrandsdal. De 4 resterende vil være på plass i løpet av 2010

Og det megles og det møtes og studeres! Høsten 2009 deltar vel 1000 voksne i ulike typer studier i regi av fagskole og høgskoler:

226 studenter følger høgskoleopplæring gjennom nettstøttet opplegg i studiesenteret.no.

Reklame
No comments yet

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: