Gå til innhold

Lekser?

10. februar 2010

Det foregår en leksedebatt i fjernsyn, radio, aviser og på blogger og debattmøter.
Det som har utløst debatten er
– dels at regjeringa nå fra høsten innfører frivillig gratis leksehjelp i 1- 4 klasse
– dels at SV/jeg presenterer opp SVs primærstandpunkt om at vi på sikt vil legge leksene inn i den nye/helhetlige skoledagen, som altså er på 6 – 7 timer (tilsvarende summen av det skoledagen og SFO er tilsammen i dag)

Hovedpoengene mine er
– Jeg er opptatt av at vi skal ha en skole som gir elevene like muligheter. Nå får vi forskning som viser at lekser bidrar til å skape større forskjeller mellom elevene*. Det er ikke alle som har ressurssterke foreldre som kan følge opp leksearbeidet. Hvis vi legger mye av skolearbeidet utenfor skoletida, blir det derfor stor forskjell på hva elevene lærer. Dette forsterker forskjellene mellom de som kommer fra ressursterke hjem og de som ikke gjør det (og at de fleste elever har lite utbytte av lekser)
– Jeg mener at det er på tide å ta debatten om vi, nå som skoledagen gradvis blir lengre (som også Høyre bidro til da de satt i regjering) og de aller fleste elevene går i SFO, bør sørge for at elevene får gjort unna det de skal ha gjort av skolearbeid der og ha fri når de kommer hjem på ettermiddagen. Jeg tror hjemmelekser har blitt en kilde til stress og konflikter hjemme, som ikke er nødvendig.

Konklusjon: Ved å gjøre ferdig skolearbeidet på skolen og skolefritidsordningen sikrer vi at alle elever får god oppfølging av skolearbeidet, og vi gir elevene og deres familier større frihet til å bruke ettermiddagen slik de selv vil.

Virkelighetsbeskrivelsen
– Jeg er bekymra for sosiale forskjeller i skolen. De som har foreldre med høy utdanning gjør det bedre på skolen enn andre. Dette er ikke lett å gjøre noe med, men vi bør i hvert fall ikke legge opp til et skoleløp der mye av undervisningen hviler på foreldrene.
– Mange barnefamilier opplever at ettermiddagene blir veldig hektiske. Og læringsbetingelsene utpå ettermiddagen når alle er slitne etter lange arbeidsdager for foreldrene og skoledager for elevene, er nok ikke de beste. Jeg tror barna har godt av litt uorganisert fritid i løpet av dagen også. Hvorfor ikke bruke den tiden elevene har på skolen og skolefritidsordningen til å få gjort unna skolearbeidet?

Litt mer om rapporten:
Forsker Marte Rønning ved statistisk sentralbyrå som har undersøkt resultatene til over 8000 norske 4.-8. klassinger som deltok i den såkalte ”TIMSS”-undersøkelsen i 2007. Hun viser at elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn som får mye lekser presterer dårligere enn elever med tilsvarende bakgrunn som får mindre lekser.

Eksempel fra Brandengen skole i Drammen:
– De hadde forsøk der elevene fikk gjøre lekser i skoletiden. De hadde litt lengre skoledager, og alle fikk hjelp til å gjøre leksene ferdig slik at de hadde fri etter skolen. Deres erfaring: mens det tidligere bare var 70 prosent av leksene som ble gjort, kom de opp i nesten 100 prosent, og både elevene og foreldrene var veldig fornøyde fordi leksene var gjort unna på skolen og barna kunne ta seg fri med god samvittighet på kveldstid. Foreldre fortalte at barna var mye mer fornøyde og at forsøket hadde tatt bort stress og konflikter knyttet til leksene hjemme. Skolen fant også andre måter å holde foreldrene forløpende oppdatert om den faglige utviklingen.

– Finland er et land med lite lekser. Spesielt skiller Finland seg ut ved at svært få elever bruker mye tid på leksene.

Svar på motforestillinger:
– Skole-hjem-samarbeid: viktig. Mange foreldre ønsker å delta aktivt i barnas skolegang og det er viktig for barnas læring at foreldrene er involvert. Derfor har de skolene som har prøvd ut å la elevene gjøre ferdig leksene på skolen, jobbet med å finne andre former for å engasjere foreldrene. Eksempler.
– Senke læringskravene? Tvert i mot. Vi jobber hele tiden for å styrke kvaliteten på opplæringen i skolen. Vi har økt antall skoletimer, … Dette handler om hvordan vi organiserer opplæringen slik at elevene får mest mulig ut av den.
– Lære å jobbe selvstendig: det er viktig. Og gjennom ulike former for prosjektarbeid og oppgaver i skolen i dag, tror jeg elevene jobber mye mer selvstendig enn da jeg gikk på skolen.
– Ikke noe forbud mot at elevene skal forberede ting i forbindelse med prosjekter, eller øve litt ekstra på gangetabellen hjemme. Men skolen må ikke være lagt opp slik at elevene er avhengig av tett oppfølging hjemmefra for å ha utbytte av skolegangen. Fordi det vet vi at ikke alle får.

Til slutt: Dette står i SVs arbeidsprogram:
SV vil innføre en ny og variert skoledag som tar hensyn til at elever lærer forskjellig. I en slik skoledag er leksehjelp, skolemat, fysisk aktivitet, kunst og kultur og andre læringsfremmende aktiviteter en naturlig del. Alt skolearbeid er lagt til skoledagen, og lekser er ikke en del av elevenes fritid. I den nye skoledagen er det rom for et mer helhetlig kunnskapssyn. Større mangfold og mer tid til hver elev gir bedre læring. Mer tilrettelagt undervisning, leksehjelp på skolen og større vekt på ikke-teoretiske ferdigheter gjør at den nye skoledagen bidrar til å bekjempe sosial ulikhet i utdanningen. Skolen må legge til rette for fysisk aktivitet hver dag.

Reklame
One Comment leave one →
  1. Ola Hellerud permalink
    31. mai 2010 20:14

    lekser er det som binder hjem og skole sammen. Er enig i at det er forskjell på hjemmenes muligheter til å hjelpe skoleelevene med lekser. Men leksehjelp med ungene er jo noe som gir foreldrene mest! Da gjør vi jo noe positivt sammen. Alle lekser på skolen blir lett ei sovepute, ungene sier de er ferdig med lekser, bøkene er på skolen og foreldrene får ikke sett om dette er nok.
    Bedre å hjelpe de foreldre som strever med å hjelpe ungene med lekser. Dette må være et tilbud fra skolen. Lærebøkene må få ei side for hvert kapittel med veiledning til foreldrene.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: